CIDOC-CRM مدلی مفهومی (Conceptual Reference Model) است که توسط شورای بین‎المللی موزه‎ها (ICOM) تهیه و تدوین شده است. این مدل تلاش می‎کند "جهان‎بینی" جامعی از اطلاعات حوزه میراث فرهنگی ارائه نماید. هدف اصلی از تدوین چنین مدلی آن بوده که شالوده پیاده‎سازی سیستم‎های اطلاعاتی قرار گیرد که قابلیت تبادل اطلاعات با یکدیگر دارند. شرط اولیه تبادل اطلاعات میان دو سیستم آنست که دو سیستم بر سر مفاهیم اولیه‎ای از پیش با یکدیگر توافق داشته باشند. ققنوس نیز از این مدل مفهومی برای سازماندهی اطلاعات پایگاه‎های داده خود استفاده می‎کند. به همین خاطر اطلاعات از هر پایگاه داده ققنوس به هر پایگاه داده دیگری از آن قابل انتقال است. با این وصف قابلیت اشتراک اطلاعات به حداکثر می‎رسد به نحوی که هیچگاه به بازتولید یک محتوای از پیش موجود نیازی نباشد. این مدل مفهومی نقش خود را به عنوان "جهان‎بینی واحد" و "زبان مشترک" میان تمام پایگاه‎های داده ققنوس و پایگاه داده هر سیستم دیگری که از آن پشتیبانی نماید ایفا می‎کند. متن نوشتاری این مدل مفهومی را می‌توانید از آدرسی که در پایین صفحه آمده است دریافت و مطالعه نمایید. به جز آن، این مدل به شکل یک مستند ققنوس نیز در قالب این پایگاه داده عرضه شده است. نتیجه اولیه از ارائه این مستند دسترسی سازمان‎یافته و آسانتر به مندرجات و مطالب مندرج در مدل مفهومی است. این سهولت هم مورد استفاده کسانی است که برای اولین بار با این مدل آشنا می‎شوند و هم برای کسانی که با آن آشنایی دارند و نیاز به مراجعه موردی به برخی مندرجات آن پیدا می‎کنند. همانطور که این روزها به جای مراجعه به واژه‎نامه‎های کاغذی استفاده از معادل‎های کامپیوتری آن‎ها را ترجیح می‎دهیم. علاوه بر آن ارائه مدل در قالب مستند ققنوس، امکان اعمال نظر خبرگان در مورد مندرجات آن را نیز فراهم می‎کند. دسته‎‎ای از این خبرگان، کسانی هستند که با هدف‌های آموزشی قصد ترجمه و بومی‎سازی این مدل را دارند. به فراخور نیازمندی‌های حوزه میراث فرهنگی، برخی از مفاهیم مطرح شده در این مدل مفهومی جنبه انتزاعی دارند. ممکن است، آن‎چنان که هدف اولیه تدوین مدل بوده، درک و دریافت یکسان از مفاهیم آن، به دلیل عدم درک واحد از واژه‎های بیگانه، برای برخی فارسی‎زبانان حاصل نشود. وجود این مستند به این دسته از خبرگان امکان می‎دهد که فعالیت‎های ترجمه، معادل‌یابی یا واژه‎سازی را به نحوی که برای همگان قابل مطالعه باشد انجام دهند. ورای جنبه‎های آموزشی، این مستند استفاده‎های کاربردی نیز دارد. این مدل مفهومی، بر خلاف بسیاری دیگر از روش‎های سازماندهی اطلاعات، خودبسنده دیده نشده و از اساس توسعه‎پذیر طراحی شده است. به این معنا که بیان دارد که لازم است، متناظر با هر کاربرد از آن، به مجموعه مفاهیمی که در متن آن تعریف و تبیین شده است مفاهیم مشتق‎شده جدیدی نیز اضافه شود. البته این توسعه روش‌مند است به نحوی که منجر به ناسازگاری نشود. مستند ارائه شده در قالب این پایگاه داده زمینه این توسعه‎های کاربردی را نیز فراهم می‎کند. اگر با مفهوم مستندات در ققنوس آشنا باشید می‎دانید که چنین توسعه‎‎ای منجر به تولید مستندات وابسته به مستند مندرج در این پایگاه داده خواهد شد.
عنوان: CIDOC-CRM
نام: NHIMS_CIDOC-CRM
گروه:
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه