جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/object | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/object
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E55.Type
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E22.Man_Made_Object
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#P137F.exemplifies
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E1.CRM_Entity
bat-straw | تعویذ | نظر قربانی | greegree | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5163
سرنیزه | arrow point | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5240 | پیکان | arrow-point | نوک تیر | arrowhead | arrow head
منجوق | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5387 | دانه تسبیح | مهره
ساغر | پیاله | آب‌خوری | تُنگ | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5392 | مشربه | جام | پارچ
coptic bowl | قدح | wan | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5597 | پیاله | کاسه | کاسه غذا | food-bowl | serving-bowl
سکه امپراطوری روم باستان | shirt-money | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6089 | cut money | aes grave | ارز رایج قرن‌های 18 و 19م. در هند غربی و امریکا | سکه
serving-dish | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6452 | food-dish | ظرف غذا | ظرف
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6743 | انگشتر | seal-scarab-ring | finger ring | انگشتر مُهر نشان
فلاسک | بطری | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6835 | قمقمه
chewing-gum | محصول غذائی | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6873 | آدامس